Luís Celeiro

A peste esténdese polos despachos

Camilo José Cela referiuse nalgunha ocasión á ditadura do funcionario, unha peste que se estende polos despachos e pode matar a quen lle toque.

Eidos con sucos de historia

Eidos con sucos de historia auténtica, guiados polo esplendor dos camiños que acaban en Santiago de Compostela.

Escusas por milleiros

Efectivamente, como di a Tía Manuela, “non hai formación, nin razóns, nin interese xeral, pero escusas, cadaquén ten as que queira, milleiros para cada ocasión”.