e

Da dor allea

España é a fronteira Sur, pero é a fronteira de toda Europa e ten que ser defendida pola totalidade da Unión.

Os erros galegos de Pablo Iglesias

Un partido a quen tentou subordinar propoñéndolle unha coalición liderada por él propio, no que constituiu o último dos seus erros políticos.Na Galicia, Pablo Iglesias aproveitou a desafección inmobilista coa que o BNG enfrontou no 2011 o 15-M (como ven de observar aqueladamente o analista político David Rodríguez) situando Podemos como miolo pensante e forza directiva da nova política galega, dende baleiras apelacións a respecto da personalidade nacional de Galicia, mais sen integrar na súa análise de base a realidade económica, social e política do noso País e proxectando a falsa idea de que os problemas das clases medias e traballadoras eran comúns en todo o Estado.

Sindicalismo y sedentarismo

Cuando esa conjunción se produce sentimos que la sociedad toma las riendas y busca encauzar sus problemas desde la justeza en la razón que las anima, porque las causas o son justas o no son causas, sino excusas.Fruto de este compromiso en la justeza de su reivindicación, se inició en el seno de la GC y la PN un movimiento reivindicativo, en la apariencia de naturaleza salarial, pero que en el fondo pone sobre el tapete la necesidad de ordenar y equiparar libertades y derechos en todos los territorios, entre ellos, a igual trabajo, igual salario.

De Madrid

Poñamos que falo de Madrid –como cantou Sabina e Antonio Flores- ese lugar especial e particular, tan igual e tan diferente.

A escolla de Barrabás

Larrabás, no noso idioma é substantivo masculino que define ao home que comete actos criminosos e ao varón ou neno que fai falcatruadas ou trasnadas.

A horta e alma súa

Son como un entretemento, unha distracción para algúns que pretenden labrar a terra sen saber que queren plantar nela, sen saber que poden ou deben sementar, sen saber que non saben.El estaba alí tranquilamente sentado.

Do intolerable

Pero se ademais a actuación inadecuada afecta a un Goya, e os protagonistas son Esperanza Aguirre e o seu home, nun momento no que exercía de Presidenta da Comunidade de Madrid, Membro do Patronato do Museo do Prado, e que para máis inri tamén fora Ministra de Cultura uns anos antes, polo tanto máxima responsable da defensa e salvagarda do patrimonio cultural de todos, a cousa adquire cualificacións que non permiten nin xustificacións nin defensa.

Adicción sen substancia

Non só para permitir o acceso ao xogo dos máis novos, aínda que sexa na modalidade de diñeiro virtual, senón tamén para asegurar a súa fidelidade e seguimento da plataforma ou empresa en cuestión.Datos que exixen reacción.

Todo sea por no discriminar vocales

Lo mismo, en una próxima intervención, Montero completa el ciclo e incluye “escuchadis y escuchadus”.

Da esperanza

Non hai dereito a que nos rouben a esperanza.

O copyright das vacinas

Esta expresión, anglosaxoa, é un substantivo masculino que xa invadiu o dicionario da lingua galega, pola súa popularidade para facer eco desta forma de patrimonio que permite utilizalo mesmo para abordar o considerado dereito á propiedade privada do coñecemento científico que se amosa cruel, mesmo por riba da consideración humana de interese público nunha emerxencia sanitaria, á hora de permitir a produción, distribución e vacinación masiva e urxente da poboación mundial que se enfronta á vaga do coronavirus; único xeito efectivo de frear a situación creando unha inmunidade grupal que permita salvar vidas humanas e recuperar a normalidade sanitaria e social.Da traxectoria seguida nisto, constátase que a comunidade científica sabe como paliar a situación e, proba diso, velaí están as varias vacinas en circulación que se deseñaron en laboratorios de aquí e de acolá do Atlántico Norte, ás que sumar a rusa e chinesa que xogan noutra división máis solidaria; amén das que están en camiño nunha situación moi avanzada para acadar a meta final.

Do esperado

Esa mesma é a estratexia que está adoptando Casado para evitar falar do inevitable: que o PP está en caída libre.

1 2 3 4 5