se da

Da dor allea

España é a fronteira Sur, pero é a fronteira de toda Europa e ten que ser defendida pola totalidade da Unión.

De Madrid

Poñamos que falo de Madrid –como cantou Sabina e Antonio Flores- ese lugar especial e particular, tan igual e tan diferente.

A escolla de Barrabás

Larrabás, no noso idioma é substantivo masculino que define ao home que comete actos criminosos e ao varón ou neno que fai falcatruadas ou trasnadas.

A horta e alma súa

Son como un entretemento, unha distracción para algúns que pretenden labrar a terra sen saber que queren plantar nela, sen saber que poden ou deben sementar, sen saber que non saben.El estaba alí tranquilamente sentado.

Do intolerable

Pero se ademais a actuación inadecuada afecta a un Goya, e os protagonistas son Esperanza Aguirre e o seu home, nun momento no que exercía de Presidenta da Comunidade de Madrid, Membro do Patronato do Museo do Prado, e que para máis inri tamén fora Ministra de Cultura uns anos antes, polo tanto máxima responsable da defensa e salvagarda do patrimonio cultural de todos, a cousa adquire cualificacións que non permiten nin xustificacións nin defensa.

Adicción sen substancia

Non só para permitir o acceso ao xogo dos máis novos, aínda que sexa na modalidade de diñeiro virtual, senón tamén para asegurar a súa fidelidade e seguimento da plataforma ou empresa en cuestión.Datos que exixen reacción.

La Diputación coruñesa da el paso

Es, como decíamos, la primera administración que mueve ficha, pero, detrás irán más y, lo más probable, es que hasta el Estado se replantee su postura. 

Cataluña y sus efectos especiales

Ni el de Abascal ni el de Casado, pero ambos deberán tomar nota de los resultados y sumar y restar para concluir cual es la estrategia a seguir si de verdad se quiere conformar una alternativa con Ciudadanos incluido.Las elecciones catalanas van a facilitar muchas lecturas, muchas conclusiones y eso que se da por hecho que será el independentismo el que vuela a gobernar.

1 2 3 4 5