A Real Academia Galega reclama a oficialidade do galego no novo estatuto de Asturias

Imaxe de arquivo da sede da Real Academia Galega/AEC
|

A Real Academia Galega (RAG) enviou un informe ao Goberno de Asturias e aos grupos parlamentarios no que defende a declaración da oficialidade do galego en igualdade de condicións co asturiano no seu novo Estatuto de Autonomía.


A RAG explica este martes nun comunicado que a proposta de reforma do estatuto asturiano limita a declaración de oficialidade do galego que se fala no límite occidental de Asturias só ao seu ámbito territorial.


Por iso é polo que reclama que reciba un tratamento similar á lingua occitana en Cataluña.


O informe da Academia galega, aprobado no último pleno ordinario, foi remitido ao presidente da Xunta Xeral do Principado de Asturias, aos grupos parlamentarios e ao Goberno de Asturias.


"A Real Academia Galega ansía que o Parlamento do Principado aprobe na reforma do seu Estatuto de Autonomía a declaración de oficialidade das dúas linguas propias de Asturias, o galego e o asturiano. E que na posterior lei de uso que se prevé, o galego, na variante ' eonaviega', sexa oficial en todo o territorio do Principado de Asturias", abunda na nota.


Á mantenta desta cuestión, aclara así mesmo que non é a súa función intervir en cuestións de tipo político pero si "lembrar que unha lingua é un patrimonio cultural merecedor de ser salvagardado e que sería máis positivo para esa salvagarda unha política de cooperación e non unha política de confrontación".

A Real Academia Galega reclama a oficialidade do galego no novo estatuto de Asturias