José Márquez: “Os ingresos están inflados. Se non cumpren haberá despidos ou subirán as tasas”

José Márquez
|

TeGa se abstendrá en el pleno de los presupuestos porque “non se pode votar a favor dun orzamento có informe desfavorable do interventor”, señala José Márquez (TeGa). Afirma que “os ingresos están inflados. Ogallá sea certo, senón, tocará reducir en persoal ou subir tasas”. Añade que las cuentas “non están mal” pero echa “en falta unha partida para a radio, que era o compromiso, e tamén para a adquisición de terreos para as aceras da Cachada”. Reprueba que se quiera funcionarizar a dos personas de Urbanismo, “en vez de extendelo a todos e facelo por orde”.

José Márquez: “Os ingresos están inflados. Se non cumpren haberá despidos ou subirán as tasas”