sábado 23/1/21

Creacións que son arte e compromiso

Dentro da conmemoración dos 120 anos da primeira mostra que Picasso realizou en A Coruña, a Fundación Seoane propón en medio de toda ensalada de iniciativas que están a confluír na cidade.

David Barro, Carlos Negreira e Antón Castro inauguraban onte a mostra 	susy suárez
David Barro, Carlos Negreira e Antón Castro inauguraban onte a mostra susy suárez

Dentro da conmemoración dos 120 anos da primeira mostra que Picasso realizou en A Coruña, a Fundación Seoane propón en medio de toda ensalada de iniciativas que están a confluír na cidade a exposición “Picasso nos seus carteis”, dándolle así protagonismo ao cartel como soporte, unha faceta que compartiu co homenaxeado Seoane, o que a súa vez, confesou de sempre ser admirador do malagueño.
As composicións que se poden ver na mostra divídense en dúas categorías: os orixinais e carteis de exposicións, entendendo polos primeros aqueles que o artista concibiu e deseñou de xeito parcial ou total, pero sempre coa condición de que a súa tirada dependeu do seu xuízo.
A mostra ofrece unha selección de 40 modelos pertencentes a unha das coleccións privadas máis prestixiosas do mundo, cuxo conxunto foi catalogado, de maneira razoada, en 1992. Non só publicitan exposicións ou corridas de touros, que os expertos acreditan como os mellores, senón que o propio artista os puxo ao servizo de sucesos e movementos relacionados con acontecimientos políticos, como a guerra, o desarme, a amnistía ou a paz. De distintas actividades culturais, o curioso pasará a ver creacións que informan de ciclos de conferencias, homenaxes ao artista ou petición de axuda aos exiliados españois.
A Seoane vai máis alá dos contidos dos carteis para facer un percorrido pola estética a través de oito bloques que comezan no periodo azul co coñecido “Vaso de cervexa” ou “Retrato de Jaume Sabartés”, de 1901, continuando con exemplos do cubismo e do periodo neoclásico ou de Fontainebleau, nas dúas primeiras décadas do século. É aquí onde aparecen os retratos e as naturezas mortas. Nos 30 irrumpe o Minotauro e a culminación do Guernica, cun cartel de gran formato, deseñado polo seu amigo Attilio Rossi, no que se relata o primeiro retorno do famoso cadro desde o MOMA neoiorquino a Milán. Xa nos 40, están os anuncios que falan de “guerra e paz”, de frautas de pan e de faunos e de bustos, para pasar a escenas taurinas e a Jacqueline Roque nos 50 e os devanditos temas que falan do seu compromiso coa liberdade nos anos 60, cando afronta os carteis pedindo a amnistía no soporte litográfico, en apoio do  Comité Nacional de Axuda ás vítimas do franquismo. As paisaxes de Cannes e as súas iconografías de mosqueteiros confirman que Picasso non abandonou o cartel até os últimos días. Sendo para el reivindicación, pero igualmente arte.

Comentarios