Seoane aclara que apuesta por crear la mancomunidad siempre que “naza segura”

Alternativa dos Veciños votó en contra de la propuesta de estatutos que aprobó la asamblea | AEC
|

Alternativa dos Veciños detalló los motivos por los que sus veintisiete ediles en los municipios del área metropolitana votaron el martes en contra de los estatutos de la Mancomunidade das Mariñas. Los de García Seoane consideran que “propoñen un reparto inxusto da representación e das achegas económicas de cada municipio” y no aclaran el proceso de liquidación del Consorcio das Mariñas.

“Estamos pola creación dunha mancomunidade, sempre e cando naza segura, sen eivas, non condenada antes do seu nacemento por arrastrar problemas do pasado”, señalan en términos similares a los expuestos por su portavoz en la asamblea celebrada en la Universidad de A Coruña, María José Varela.

Para Alternativa dos Veciños “o máis importante é a tramitación da liquidación ou disolución do Consorcio das Mariñas, ao mesmo tempo que se fan as xestións para a creación da mancomunidade”, por lo que reclaman que ambos aspectos avancen en paralelo, “xa que sen a disolución do primeiro non pode nacer a segunda”, precisaron en un comunicado en que también se refieren a la auditoría elaborada en 2017.

Irregularidades
“Pola Intervención do Concello de Oleiros, examinada a auditoría, ponse de manifesto que do persoal que ten o Consorcio As Mariñas, a maioría está nunha situación irregular. Que vai pasar con ese persoal? Cal vai seguir na mancomunidade? Vaise subrogar? En que condicións? Vaise pasar en bloque á mancomunidade? A mancomunidade vai herdar esa situación e, no seu caso, terá que indemnizar o persoal? Que vai pasar cos convenios e contratos? Como se fará a sucesión deses contratos? Son subrogables? Como se pasarán os activos  e os pasivos?”, apuntan desde Alternativa dos Veciños.

En su opinión, antes de seguir dando pasos, “hai que depurar e comprobar moi polo miúdo todos estes aspectos” para que cada ayuntamiento tenga “moi claro” cuáles son las obligaciones que asume en As Mariñas. 

Con todo, una de sus principales demandas es que la representatividad en los órganos de la mancomunidad “sexa proporcional aritmeticamente á poboación de cada un dos concellos”, siendo este un motivo de “xustiza”, pues el criterio que se tiene en cuenta para determinar las obligaciones económicas y aportaciones que le corresponderán a cada uno de los municipios de As Mariñas.

“En ningún momento –añadieron– se valorou pola xestora a posibilidade de establecer un criterio diferente para as achegas a realizar: a igual representación, igual achega”, indica AV.

Los de Seoane, con la idea de simplificar el sistema de reparto de los votos, propusieron establecer tramos de 5.000 en 5.000 habitantes, “máis xusto e equitativo”, mientras que el aprobado “é inxusto, dado que se trata dunha mestura" sin sentido.

Seoane aclara que apuesta por crear la mancomunidad siempre que “naza segura”