domingo 25/10/20

“Estou convencido de que a cesión do polígono de Sabón é un mal negocio para Arteixo”

JOSÉ MÁRQUEZ VOCEIRO DE TEGA

José Márquez leva na política de Arteixo dende 1995. Afirma que aínda non sabe si será candidato nas próximas eleccións, pero di con orgullo que é “político”.

José Márquez esperará a enero para decidir si repite como candidato de TeGa 	Patricia G. Fraga
José Márquez esperará a enero para decidir si repite como candidato de TeGa Patricia G. Fraga

José Márquez leva na política de Arteixo dende 1995. Afirma que aínda non sabe si será candidato nas próximas eleccións, pero di con orgullo que é “político”.

TeGa é o partido da oposición que máis veces respaldou propostas do goberno. É polo o seu estilo de facer oposición?
Non sei se é o estilo. O que sí, e que como pasamos varias experiencias, sabemos o que se coce gobernando e na oposición. Como sufrimos no mandato pasado os contratempos de votarnos en contra de todo por non ter a maioría, decidimos facer unha oposición máis correcta, e non estar en contra de todo, porque entendemos que non é o normal porque quen as paga ao final é o pobo, e, por iso, en todas esas cousas que cremos que había que apoiar, apoiamos. Nos orzamentos, nos abstivemos porque entendimos que non eran uns orzamentos que nos gustasen.

O seu voto foi clave para subrogar á plantilla de Augarsa. Supuxo un problema no seno de TeGa?
Non. O falamos antes. Eu estou e estarei toda a miña vida defendendo aos traballadores e en ese sentido, como o informe non era de todo favorable, pois o resto do grupo votou a favor do informe e eu desvinculeime porque por encima de todo están os traballadores e estou convencido de que iso non é ningún delito, e por iso tomei esa decisión, consensuada co grupo.

Respecto a Augarsa. Como cre que está agora o servizo?
O servizo está un pouquiño millor. A cuestión e que antes, Augarsa, con todo o diñeiro que recaudaba tiña que facer todas as inversións, ademais das que facía o Concello. Si compres a un prezo máis alto do que vendes, a empresa vai a quiebra. Iso está claro. O que ocurre agora e que é moi fácil ser xerente de Augarsa, cando a plantilla a paga o Concello, e cando as reparación as fan con empresas exteriores. É dicir, se os ingresos son menos que os gastos se tira da caixa municipal.

TeGa abstíveso na cesión do polígono de Sabón. É un mal negocio para Arteixo?
Estou convencido de que é un mal negocio, porque, este tema se falou del en varias ocasións, desde o 2000. Nós entendemos que si debe ser do Concello, pero con outras condicións. Se a Deputación se gasta por dicir unha cifra 500.000 euros no mantemento, nós queremos que eses cartos se lles siga dando ao Concello para facer ese mantemento porque ao final a Deputación o que fai é entregar un polígono que está falto de servizos, e quen o vai pagar as consecuencias son os veciños. Por que digo esto? Porque a Deputación pon o diñeiro para esas inversións, pero o mantemento o ten que pagar o Concello. Desde o PP de Arteixo lles parece un gran negocio, e creo que non o valoraron ben, porque o PP de Arteixo funciona polo que lle digan de arriba, e non só có polígono, senón con todas as cuestións que tocan administracións gobernadas polo PP, tanto Xunta como Estado, o que digan arriba é o que fan, independentemente de que o negocio sexa bó ou malo e que aos veciños lles coste máis.

Refírese a asuntos como o acceso ao Porto Exterior, o tren...?
Todo. Todo o que dependa de administracións de alto rango, aquí se fai exactamente o que manden e nós temos claro que estamos para defender os intereses dos veciños. Os intereses do PP os terá que defender o PP. Hai unha anécdota, na rotonda de Sabón:  esa pasarela estaba diseñada para facer un túnel por debaixo que era a solución do tráfico  do polígono, quitáronlle esa parte para aforrarse catro millóns, e incluso comenteille ao alcalde que o Concello participara para asumir esa parte que falta e facer un acceso definitivo, porque estou comprobando que o colapso sigue nas horas punta. Non foi a solución e tiramos cun diñeiro importante dunha pasarela que custou moito diñeiro. Por iso digo que só fan o que lles mandan de arriba.

No mandato pasado TeGa estaba no goberno e quedou pendente o PXOM. Agora, volve a quedar pendente ate 2017, parécelle lóxico?
Non é que o vexa lóxico, e que o PXOM se fixo no anterior mandato do PP, e cando a Xunta fixo o informe de que cousas había que correxir, non houbo interese e rompimos có PP. A partir de ahí, se preparou a documentación para o contrato do 2009 e se traballou dous anos. Cando chegou o PP, dous anos era suficiente, coa parte feita e o contrato feito que leva moito tempo, con catro anos tiña que estar feito, o que pasa é que non hai interese. Bueno, interese en facelo hai, pero daquela maneira, e saben que así non llo van aprobar, non hai técnicos que dixeran antes que non valía e agora digan que si. Entón, mentras se queira facer un PXOM á medida para uns cantos, non será posible. Estou convencido de que están esperando a que pasen estas eleccións para sacalo. É un incumprimento do alcalde e do concelleiro que antes estaba na asociación de Larín e sempre preguntaba polo PXOM, e agora pregúntolle se non o pode sacar ou se non o queren sacar. Estou convencido de que todo o que estaba feito o renovaron, porque nós á empresa lle dixemos que cos informes e os convenios que había, que se adaptaran á lei e fixeran un PXOM que se puidera aprobar, aínda que logo se fixera algunha modificación. Parece que iso non sirve, e o que di a lei parece que non gusta, e entón o PXOM terá que esperar.

Vaise presentar ás próximas eleccións?
Non o sei, porque temos que facer unha reunión. Estiven dous meses fóra por asuntos de familia, e non asistín as últimas reunións e falaremos diso en xaneiro.

Pero, a nivel persoal, apetécelle ser o candidato?
Levo en política, bueno, levo no sindicato desde o 75, cando non era nin legal. Estiven ate o 99. A partir do 95 entrei como concelleiro e iso non se vai a quitar e por suposto que eu son político. A idea está clara, pero, logo, son bastante anos e todo cansa pero todo agrada. Cando estás nunha situación destas, fas cousas que poden gustar máis ou menos, pero é unha satisfacción tamén.  Todo ten as súas cousas boas e as súas cousas malas, pero político vou a seguir sendo e o grupo está ahí e vai ter o meu apoio ao 100%.

Comentarios