Sada insta a la Xunta a anular la decisión de eliminar una línea de Infantil en el CEIP Barrié

Protesta en el centro/AEC
|

El pleno de Sada aprobó ayer una moción para instar a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade a que, “de xeito inmediato”, anule la decisión de suprimir una de las tres líneas de quinto de Infantil del CEIP Pedro Barrié de la Maza y autorice la continuidad de Matemáticas Aplicadas en 4º de ESO del IES O Mosteirón.


“A corporación, do mesmo xeito, insta á Consellería a que actualice as ratios por grupos e así se recolla na lei, pois o número máximo e mínimo de alumnado por grupo está totalmente desactualizado e non atende á evolución da sociedade nin ás necesidades que se van presentando”, destacan.


El Ayuntamiento califica la medida del Gobierno gallego de “novo ataque á educación pública de calidade” y considera que el Ejecutivo ha de garantizar “que este dereito fundamental sexa digno, dotado de recursos, equitativo e universal”.


“Se a todo o anterior lle engadimos o feito de que nestes momentos de pandemia global a inmunidade de grupo está lonxe de se acadar, non deixa de abraiar que nunhas circunstancias sanitarias como as que temos, se decida a retirada dos apoios de profesorado do pasado curso", manifiestan. 

Sada insta a la Xunta a anular la decisión de eliminar una línea de Infantil en el CEIP Barrié