Unha reforma laboral necesaria

A creación de emprego estable e de calidade supón un elemento fundamental no desenvolvemento económico e no avance de calquera país, tamén en España, onde actualmente traballan máis de vinte millóns de persoas, unha cifra histórica. E é xustamente agora, cando estamos a crear emprego en todos os sectores económicos e recuperando os niveis de afiliación á Seguridade Social previos á pandemia, cando precisamos contar cun marco laboral que fomente a contratación de calidade e estable.


A reforma laboral acordada entre o Goberno e os axentes sociais constitúe a mellor ferramenta para seguir consolidando un marco de creación de emprego que atalle os dous principais problemas do noso mercado de traballo: a precariedade e o alto índice de desemprego. De pouco vale que se xere emprego se este non é de calidade e deixa de lado a un sector da sociedade. Máis alá do lamentable espectáculo parlamentario ofrecido polo PP en relación á votación no Congreso, creo que hoxe, coa aprobación da reforma laboral, estamos mellor preparados como país para apostar pola recuperación económica e polo avance da nosa sociedade.


A reforma laboral penalizará a contratación de baixa duración e incentivará a contratación indefinida e o emprego estable. A nova norma reducirá o número de tipos de contratos, xeneralizando a modalidade indefinida, que limita a contratación temporal a un máximo de tres meses por ano e fomenta o contrato fixo descontinuo. Así mesmo, o novo marco laboral recupera a negociación colectiva situándoa no centro do novo modelo de relacións laborais, aumentando os dereitos dos empregados. Tamén se incrementan as sancións por contratación irregular e se impulsa a formación dos traballadores. A todo isto súmase a regulación dun novo instrumento, o Mecanismo REDE de Flexibilidade e Estabilización do Emprego, como alternativa ao despido, como forma de flexibilidade interna das empresas, e se impiden os ERE nas administracións públicas.


En definitiva, trátase de adaptar o marco laboral ao século XXI, de forma que se poida reducir a temporalidade no traballo, se reforce a creación de emprego de calidade e se ofreza seguridade xurídica ás empresas. Unha reforma laboral necesaria que permitirá mellorar as condicións laborais dos traballadores e avanzar na recuperación económica como país. A política resulta útil cando cambia e mellora as condicións de vida das persoas, e este é un bo exemplo.

Unha reforma laboral necesaria

Te puede interesar