A unidade imposíbel

|

É moi difícil partillar un discurso común a respecto das causas e efectos do terrorismo islamita coa opinión publicada representativa da dereita, inzada de islamofobia e catalanofobia. O atentado do 11-M amosou a vinculación entre as políticas exteriores e militares occidentais e o terror yihadista. Esta caste de opinións da dereita rexeitan considerar que a política exterior USA e dos seus aliados en Iraq ou Siria alimente ao yihadismo. .
Estas opinións negan tamén a simbiose ideolóxica de Arabía Saudí e algunha outra monarquía do Golfo Pérsico coas comunidades islamitas radicalizadas de onde xurden os terroristas e o seu apoio financeiro ás mesmas. Porque admitir esta realidade suporía un reprantexamento ás relacións políticas e económicas entre estes Estados e o Estado español, que defende unha tradicional amizade con estes reximes. Unha amizade que pasa pola proximidade á familia real saudí do anterior e do actual Xefe de Estado, mesmo na defensa dos intereses de grandes empresas. Diante desta realidade eran previsíbeis as críticas que algúns dos manifestantes lle dirixiron ao Rei na manifestación do sábado.
Esta caste de opinións despreza estes factores fundamentais e centra o seu relato na islamofobia. A apertura aos refuxiados propiciaría o terrorismo islamita e as comunidades musulmanas europeas serían pasivas colaboradoras , cando non coadxuvantes, das accións terroristas. Esquecen que o 92% dos mortos do Estado islámico son musulmáns e que só dende o fundamentalismo yahabista atopa xustificación a agresión aos non musulmáns.
E logo está a catalanofobia. Dende o minuto un tentouse vencellar as mortes coa xestión do Govern independentista, criticando a acollida de musulmáns en Catalunya, a resposta policial da Generalitat e o uso parcial do catalán! nas roldas de prensa. Dende as esquerdas asumiuse xa que a resposta inclúe a prevención e represión policiais e, nese senso, é paradigmática a aceptación da proporcionalidade das intervencións letais dos Mossos. Mais a dereita non avanza na súa visión do problema. Nestas circunstancias a unidade é moi difícil.

A unidade imposíbel