El BNG de Betanzos exige al gobierno local que aplique el copago “en todos os casos”

|

El grupo municipal del BNG pedirá en el pleno del martes que el Ayuntamiento se haga cargo del copago farmacéutico “en todos os casos” con el fin de que en Betanzos no se dé aquello que, como señalaron, persigue el PP, es decir, “acabar coa sanidade pública”.
Esta exigencia de los nacionalistas será presentada en forma de moción en el transcurso de la sesión plenaria ya que, “sería lamentable”, aseguraron, “que o goberno local do PSOE crease expectativas na nosa veciñanza”.
Esta declaraciones las realiza el BNG temiendo que el ejecutivo presidido por el socialista Ramón García Vázquez cree dichas expectativas en los enfermos “facendo crer que está disposto a que os fondos municipais asuman este copago, cando a realidade é que pretende que só sexa en casos graves de emerxencia social e non para toda a veciñanza que o precise”.

anuncio
El anuncio que realizó el gobierno betanceiro fue el pasado día 15, pero el BNG hizo su propia lectura. “Da a entender que asumirá o copago cando en realidade tan só o farán nos supostos da ordenanza de emerxencia social”, insistieron.
En este sentido, explicaron que el texto municipal “prevé unha achega máxima de 400 euros anuais por familia, para englobar os gastos de vivenda, alimentación e outros imprescindibles”. Por ello, añaden, “en casos de enfermos crónicos este novo copago vaise incluir na mesma cantidade que antes correspondería a outros gastos”.
También advirtió el BNG de que, además, habrá “moitos casos” de vecinos que, aunque no se encuentren en riesgo de exclusión social, sí están en una situación económica complicada “e a os que o goberno local pensa que non é necesario pagar os medicamentos” en caso de enfermedades crónicas. “esta debe ser a sanidade pública universal que defende o PSOE”, ironizaron los concejales nacionalistas Henrique del Río y María Otero.
Por todas estas razones, el grupo municipal del BNG reclamará en el pleno que el equipo de García Vázquez “tome parte activa no movemento social impulsado polo Concello de Riotorto para pedir da Xunta a non aplicación desta resolución”.
“No BNG temos claro que é a Xunta quen ten a potestade de negarse a aplicar esta decisión do Goberno Rajoy”, explicó Del Río, quien apuntó igualmente que, en el caso de que el Ejecutivo autonómico “abandone á súa sorte a unha parte considerable do pobo galego”, tendrán que ser los ayuntamientos los que “como administración máis próxima, asumir esta medida inxusta que pretende facer da sanidade pública un artigo de luxo dispoñible só para aqueles petos máis privilexiados”.

El BNG de Betanzos exige al gobierno local que aplique el copago “en todos os casos”