Os críticos coa liña oficial pactan un único texto que pide crear unha xestora para a refundación do BNG

|

Os críticos coa liña que recollen os textos oficiais que se debaten na XV Asemblea Nacional do BNG alcanzaron un pacto para un único texto no que se fusionan todas as posturas discordantes e co que pretenden xuntar os votos suficientes para cambiar o transcurso do plenario que se celebra este domingo en A Coruña. Deste xeito, avivan o debate e buscan a sorpresa dando un xiro á liña que chega como 'oficial' a este plenario.

Trátase dun documento subscrito polos impulsores dos diferentes votos particulares que chegaron ao plenario (as deputadas Carme Adán e Tereixa Paz, a profesora Alba Nogueira e que tamén apoia Carlos Aymerich (Abrente), entre outros), un pacto que se fraguou nos últimos días e que se deu a coñecer no arranque da asemblea nacional tras o discurso de apertura do voceiro nacional saínte, Xavier Vence, tamén discrepante coa liña oficial.

Concretamente, e segundo o documento presentado como transacción, ao que tivo acceso Europa Press, a idea é cambiar o transcurso da asemblea, coa designación ou elección dunha "comisión para a refundación e a confluencia, como órgano de dirección durante este proceso, aberta e plural, coa participación de persoas representativas de todas as sensibilidades" e ás que encoméndeselles levar á práctica as decisións da XV Asemblea nos ámbitos organizativo e electoral.

Precisamente, o calado da refundación á que se someterá o BNG, e que se asumiu internamente por parte de todas as sensibilidades, e a política de alianzas para as eleccións autonómicas deste ano 2016 son dous das cuestións clave que se deciden este domingo.

Deste xeito, no ámbito político-organizativo, estas voces determinan que a asemblea "marca o punto de inicio dun proceso de refundación plena do nacionalismo", nun diálogo que vaia máis alá do propio BNG".

ADSCRICIÓN INDIVIDUAL E NOVO ESPAZO POLÍTICO

Este proceso, en síntese, e que se sustentaría nuns principios básicos, pretende abrirse a non afiliados do BNG e culminar nunha nova asemblea nacional que lexitime os pasos e acordos alcanzados. Ademais, a "reflexión e renovación" terá como "guías únicas reformular unha organización nacionalista de adscrición individual entre iguais", o que supón a eliminación dos partidos como a UPG e, en definitiva, o carácter frentista.

O acordo implica "abrirse á base social simpatizante" e "explorar o establecemento de lazos" co obxectivo de "consolidar a unificación con outras forzas que operan no mesmo espazo político".

É dicir, a comisión para a refundación e confluencia deberá "iniciar de inmediato contactos con todas as organizacións (políticas, sociais, sindicais) e persoas individuais que se reclamen nacionalistas de cara a construír unha nova organización política unitaria e democrática para o nacionalismo". En función dos avances, incorporaríanse á comisión xestora as persoas de "base social e distintos grupos" para camiñar cara á construción dun novo espazo político.

PRINCIPIOS BÁSICOS

Este proceso desenvolverase, segundo o texto, cos seguintes principios políticos: "Galicia, como nación, ten dereito á autodeterminación e ao exercicio da soberanía nacional; o nacionalismo é a resposta do pobo fronte a unha situación de dependencia económica, opresión cultural e política que imposibilita a transformación e o benestar da sociedade, defende un programa para a grande maioría da sociedade galega; defensa democrática e dos intereses populares; necesidade de autoorganización política e social, e non dependencia nas relacións de Galicia; solidariedad, antiimperialismo, paz e desarme no concerto internacional; e un modelo social que promova un desenvolvemento propio, sostible, contrario á dependencia, antipatriarcal e a favor do benestar de todo o pobo, baseado na xustiza social, na democracia social, na democracia na defensa da lingua e cultura nacionais e na igualdade, fronte a calquera tipo de discriminación.

Ademais, tamén se sosteñen no principio dunha "organización transparente, plural, democrática e asamblearia, que quere ser un grande movemento social que, con vocación hexemónica, transforme as enormes potencialidades do pobo galego en capacidades de existir por por si mesmo".

Para estas voces, este proceso ten que servir para enviar un sinal claro e dar confianza á base social (do nacionalismo) de que se asumen os erros e búscanse solucións para encamiñar a organización cara á recuperación do pulso orgánico, social e institucional para ser unha ferramenta útil de transformación social e defensa do país".

ÁMBITO ELECTORAL

En canto ao ámbito electoral, o documento pactado establece que a comisión debe "definir unha nova política de alianzas flexible e o máis ampla posible de cara ás próximas eleccións", para o que o BNG "establecerá as relacións necesarias coas organizacións que considere pertinentes, co obxectivo, se é o caso, de acordar alianzas puntuais," que deberán ser aprobadas cunha consulta ao conxunto da militancia para a toma de decisión da práctica política por maioría simple.

A "potencial alianza" debe "contemplar unha coalición electoral que garanta a substantividade e autonomía política e organizativa do proxecto que encarna o BNG, cun funcionamento plenamente democrático". Con esta referencia, non se exclúe un acordo coas forzas que compoñen actualmente En Marea, pero si se inclúe a intención de garantir que as alianzas futuras non caian nos erros que observan (aínda que non o explicitar) actualmente no funcionamento da coalición que irrompeu con seis deputados e dous senadores nas eleccións do 20 de decembro.

Ademais, os asinantes deste voto consideran "inescusable" lograr "un peso acorde coa implantación territorial, presenza electoral do BNG no Parlamento galego e nos concellos do país," isto é, non diluír o peso que actualmente ten o Bloque nas institucións.

Finalmente, inclúen cinco principios irrenunciables con respecto a esa potencial alianza: Defensa do dereito efectivo de Galicia á súa autodeterminación; un programa social ambicioso dirixido a eliminar as desigualdades e mellorar a xustiza social; a defensa dos sectores produtivos de Galicia coa finalidade de crear emprego no país loitando contra o paro e a emigración; a defensa e recuperación dos servizos públicos; a creación dunha banca pública galega ou instrumento financeiro propio que permita a creación de emprego; unha política activa en positivo en defensa da lingua e cultura propias, cunha liña de achegamento aos neohablantes ou potenciais neohablantes que hoxe son a maioría de persoas novas; a reorganización territorial, buscando o equilibrio e dinamización das zonas menos poboadas e a protección dos recursos naturais e o medio.

"Este proceso levarase a cabo coa máxima transparencia a través de comisións plurais, reunións públicas e un proceso de primarias abertas", conclúe.
 

Os críticos coa liña oficial pactan un único texto que pide crear unha xestora para a refundación do BNG