domingo 24/1/21

Noticias de eu

Opinión

Eu non o faría

Teño moi presente o día en que miña nai me fixo entrega dun sobre cheo de papeis, eran  de cor verde e grampados, antigos e mecanografados