XOSÉ CASTRO RATÓN

Mártires agardando xustiza

Bóveda terá que ser nun mañá, próximo ou máis adiante, a bandeira da nosa redención”.Velaí, un ano máis acudiremos á cita na lembranza dos mártires cívicos da causa democrática e nacionalista que convida honrar á súa figura senlleira, Alexandre Bóveda, e con el a todas as demais mulleres e homes que padeceron persecución, aldraxe ou morte por defender a nobre causa dos valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade que caracterizaron ao réxime político nacido da vontade popular fronte ao que se sublevou o golpe militar de Franco e do resto das tropas fascistas.

Ataduras invisíbeis

Como cada ano pola tradición creada tempo atrás, as entidades e asociacións galegas consagradas á custodia da memoria democrática das vítimas da represión franquista, novamente ocuparan os espazo desa Illa da Memoria que conforman os illotes de San Simón e Santo Antón, na baía de Rande, polo simbolismo que representa ter sido, no frenesí dos días que se sucederon ao golpe de estado dos militares liderados por Mola e Franco, o máis grande campo de concentración de prisioneiros e das persoas que soportaron represalia no ámbito do territorio galego.

O achaque da sanidade pública

E non só neses.Daquela, retranqueira e oportuna foi a iniciativa popular de propor que nas fogueiras do San Xoán, á hora de queimar os vellos problemas para dar nacemento a novos tempos de esperanza e xustiza, co lume se fixera purificación dos males da sanidade pública, dende os recortes de profesionais médicos ou da pediatría ata as listas de espera e a demora de diagnósticos sen esquecer o peche de camas no verán; e tampouco da situación nas urxencias e nos Puntos de Atención Continuada.Cadra coa máis que xustificada, e polo tanto pertinente e atinada, iniciativa da plataforma cidadá SOS Sanidade Pública, colectivo de profesionais sanitarios, organizacións políticas, sindicais e cívicas que veñen de rexistrar no Parlamento Galego unha Iniciativa Lexislativa Popular para obrigar por lei aos responsables da política sanitaria, a que reforcen e fortalezan a Atención Primaria no ámbito do Servizo Galego de Saúde, probablemente o sector do SERGAS que con máis intensidade leva soportado a teimosa acción das tesoiras cos recortes e desprezo das autoridades sanitarias, incrementada baixo pretexto da pandemia sanitaria do Covid-19, creando así un panorama de acusado deterioro pola redución de profesionais, a carga do número de pacientes por facultativo, a non substitución de baixas e xubilacións; e polo peche de axendas, deixando a moita xente sen médico de referencia nunha especie de cesta de atención sorpresa na que cada vez pode ser consultado por persoa diferente e, peor aínda, basicamente nun sistema robotizado de atención telefónica ou soportando unha demora temeraria en listas de espera inconcibibles e PACs ao límite.

Océanos, vida e sustento

Sabemos que os océanos son o principal pulmón do planeta, xa que son os responsables de xerar gran parte do osíxeno.

E a saúde, como vai?

Entre estes eventos eludíbeis sitúan á crise climática, definida pola OMS como “a máis grande ameaza para a saúde que enfronta a humanidade”.

Malestar social

O malestar social no ámbito estatal español está no máis alto do podio europeo.

A porta do inferno

Velaí está aínda, medio século despois, ardendo sen parar como se dun facho olímpico se tratase.

Prognóstico de aninovo

Prognóstico é anuncio de algo que vai ocorrer ou de como vai ocorrer, baseándose en certos sinais.

Arqueoloxía da ignominia

Velaí, ignominia é palabra para sinalar esa cousa que avergonza ou humilla á sensibilidade democrática e humana; é o estado dos verdugos que perderon o respecto da historia pola súa conducta homicida ou, na honra das vítimas, a constatación da acción mala ou inxusta que se comete con alguén; e dicir, con moitos.

Dereito ao tempo propio

Non interesa o acordo, iso é a cuestión.A iniciativa de uso do tempo, concertada no foro barcelonés antes referido, promove unha declaración que asinan preto dun cento de organizacións mundiais activas na investigación e impulso de políticas do tempo, demandando a inclusión nos textos legais dun recoñecemento para que o “dereito ao tempo sexa un dereito da cidadanía”; e polo tanto se cumpra xa cos acordos europeos evitando a existencia de fusos horarios non aliñados cos reloxos biolóxicos e a descompensación horaria que se padece co actual sistema, co seu impacto negativo na saúde.

Transparencia climática

Un desafío ao poder político do que non se tira proveito algún en favor do medio rural, senón que suma mais risco de desertización.

Queima inversa

O sindicalismo nacionalista galego convoca para este domingo novas mobilizacións, en cidades e vilas do País, contra da estafa da luz, en prezos astronómicos desorbitados totalmente inxustos, e por unha tarifa propia, máis barata, en compensación dos costos por ocupación de terras, desfeita da natureza e do medio de vida de moita xente do ámbito rural, soportada nun territorio que aparte deses beneficios caídos do ceo que benefician ao oligopolio das empresas subministradoras da enerxía neste caso debe sumar o gravame do transporte a outros pagos que aquí non se precisa.O xesto visual e icónico do acto consiste en colectivamente prender fogo ás facturas emitidas polas compañías do sector nos últimos tempos, a xeito de metáfora de lume simbolizando o queime das eléctricas que, mentres acumulan beneficios multimillonarios, abocan á clase traballadora á pobreza enerxética.

Cortar o bacallau

Metáfora que permite facer pedagoxía para sinalar quen é o que ten verdadeiro poder condicionante, quen é o que manda ou toma as decisións nun lugar determinado.

Inmunidade quimérica

O sabio refraneiro popular asegura que non hai mal que cen anos dure, porén iso é moito tempo para os ritmos de vida actuais.

Impactos catastróficos

Porque, ao antedito, sumamos o feito de que case todos os glaciares do mundo están a derreterse a grande velocidade.

A fronteira do deserto

Adesertización é a degradación da terra nas zonas áridas ou noutros espazos que preceden este estado de deterioración do medio natural.

O taboleiro de xadrez climático

É urxente unha reacción máis contundente e acelerada de freo, á que debe sumarse a concienciación social e unha fundamental educación ecolóxica.

1 2 3 4 5