Xoán Eiriz

Un canto de Xoan Eiriz á “Amada Rosalía” baseada na orixinalidade poética de Suso Díaz

Cancións baseadas en Rosalía hai moitas, e moitas xa as ten interpretado Eiriz no pasado. Pero foi a orixinalidade do proxecto de Díaz, esas novas creacións a partires dun único verso da poeta o que espertou o interese do cantante.

A obra de Rosalía entra no mundo dixital para achegarse ás novas xeracións galegas

“Es ti que cantas” propón audiolibros da súa obra e unidades educativas que falen o idioma dos alumnos galegos

1 2 3 4 5