non é delicto

Cárcere e liberdade de expresión

A liberdade de expresión habería ser o máis potente alicerce da nosa convivencia.