non

Da esperanza

Non hai dereito a que nos rouben a esperanza.

Do esperado

Esa mesma é a estratexia que está adoptando Casado para evitar falar do inevitable: que o PP está en caída libre.