non

Da dor allea

España é a fronteira Sur, pero é a fronteira de toda Europa e ten que ser defendida pola totalidade da Unión.

Do intolerable

Pero se ademais a actuación inadecuada afecta a un Goya, e os protagonistas son Esperanza Aguirre e o seu home, nun momento no que exercía de Presidenta da Comunidade de Madrid, Membro do Patronato do Museo do Prado, e que para máis inri tamén fora Ministra de Cultura uns anos antes, polo tanto máxima responsable da defensa e salvagarda do patrimonio cultural de todos, a cousa adquire cualificacións que non permiten nin xustificacións nin defensa.

Da esperanza

Non hai dereito a que nos rouben a esperanza.

Do esperado

Esa mesma é a estratexia que está adoptando Casado para evitar falar do inevitable: que o PP está en caída libre.