nin

Da esperanza

Non hai dereito a que nos rouben a esperanza.