lei é

É obrigada a vacina?

Unha lei orgánica que definise os requisitos de proporcionalidade e necesidade `para que a Xunta puidese acordar un determinado vacinamento xeral.