A Fontaíña

El BNG exige más y mejores espacios públicos en A Fontaíña

En la exposición de motivos, Jorquera destaca que “estamos a falar dun núcleo que, a pesar do crecemento urbano experimentado nas últimas décadas, mantén aínda a súa tipoloxía tradicional, a pesar de teren practicamente desaparecidos os usos agrarios das súas terras”.

1 2 3 4 5