epidémica

Canseira epidémica

Canseira é diminución da forza ou do ánimo.

1 2 3 4 5