e da

Aplicación, de que?

A Tía Manuela non entende nada, desconfía da aplicación do cambio que se lle fai á linguaxe, e anima á xuventude para que aplique un método de participación activa no deseño da sociedade do futuro, que “debe ser máis solidaria, menos discriminatoria, moito máis humana e, xa que logo, honrada e respectuosa consigo mesma e con cada un dos seus integrantes”. 

1 2 3 4 5