Doa Oa

Doa Oa termina en Sada el mural inspirado en Isaac Díaz Pardo

El Ayuntamiento de Sada encargó a la artista Doa Oa un mural para plasmar en el desnivel de las escaleras que separan la avenida República Arxentina de la Travesía da Obra.Se trata de “un bosquexo dunha composición botánica inspirada pola idea que Isaac Díaz Pardo mostrou a través do seu traballo (...) sobre a recuperación da memoria de Galicia”.

1 2 3 4 5