Athal Berath

Unha viaxe sonora baseada en ondas cerebrais

O espectáculo baséase na actividade cerebral do propio artista, Athal Berath, captada a través dun dispositivo EEG