Peña Romay presenta en Arte Imagen “Paisaxe habitada”

Esta tarde, a partir de las 20.00 horas, será inaugurada en la Galería Arte Imagen,

Esta tarde, a partir de las 20.00 horas, será inaugurada en la Galería Arte Imagen, de A Coruña, una exposición pictórica del artista José Manuel Peña Romay, bajo el título “Paisaxe habitada”, la cual permanecerá expuesta hasta el próximo día 20 de mayo. 
Según señaló el artista “A cidade contemporánea é a protagonista de gran parte dos cadros que a compoñen. Un terreo abonado e fértil en que o meu universo plástico arraiga con forza, na busca continua de novos territorios a explorar. Xeometrías, arquitecturas, gamas cromáticas, luz y sombra, volume, personaxes, superposicións de planos e espacios tridimensionales, son algúns dos elementos constantes na miña obra. Realidade e ficción mestúranse, sendo ás veces un todo. Intento que a mirada que proxecto sexa un crisol onde se produce a alquimia, a maxia. Ver e expresar máis aló do común e do simple e sobre todo emocionar. Ese é o meu obxetivo, tal vez difícil de acadar”. Después del acto inaugural, y como viene siendo habitual en esta sala, el grupo La Quinta ofrecerá a todos un concierto musical.