Emprego e cambio climático

A nivel de territorio planetario, emprego e clima son factores que se comportan como vasos comunicantes, ámbolos dous en estado de catástrofe devastadora.

O libro no tempo das TIC

Festa, cada 23 de Abril,  da palabra escrita en composicións formadas por un “conxunto de follas de papel ou doutro material,

Auga tóxica

Do balbordo derivado da conxuntura política, económica e social que ocupa primeiras páxinas da prensa, sumada á morbosa actualidade

O corredor do aldraxe

Aldraxe, sen lugar a eufemismos que diminúan a consideración

Futuro imperfecto

Futuro imperfecto ou, se queremos ser mais precisos na expresión

Mulleres na rúa

Mulleres na rúa é sinónimo de marcha da rebelión feminina

A primavera dos pobos

Lembramos a Revolución de 1848, xa van alá 170 deste feito histórico de capital transcendencia, xustamente cando conmemoramos a publicación do Manifesto Comunista.

Can de palleiro

Acomunidade chinesa polo mundo adiante, a comezar polo seu territorio natural

A tribo dos peliqueiros

Na histórica colonización, por conquista en armas, pola que se foi privando do seu territorio soberano ás poboacións nativas, titulares das bastas praderías americanas, os novos donos acurralaron aos antigos propietarios nun espazo que alcumaron de reserva.

Virus na sanidade

Osubstantivo virus que entendemos por axente infeccioso,

Hora de meterse niso

Chega certeira, en tempo e forma, a última Enquisa de Poboación Activa; ese informe do Instituto de Estatística que representa o máis fiel dos reflexos

O sanedrín das finanzas

Sanedrín é lembranza da histórica corporación xudía, con atribucións mesmo xudiciais, que tiña a suprema autoridade relixiosa no país de Xudá ou Palestina.

Crónica da violencia opaca

Invisibles. Relatos do maltrato” é un exercicio de literatura, xornalismo e memoria social que Montse Fajardo converteu nun impagábel libro de crónica da violencia opaca que se exerce sobre as mulleres a través dun fenómeno complexo no que se amosa que “non hai nada...

O solsticio no emprego

Atravesamos de chego as datas do solsticio de inverno, ás da noite máis longa de cada ano. Tempo metafórico de escuridade e tebras. Un ciclo que na simboloxía da situación social é de longa noite de pedra para o mundo do traballo. Unha constatación que levou, nos...