O péndulo migratorio

Ás imaxes da crueldade inhumana que amosan as gaiolas de nenas e nenos afastados dos seus país na terras americanas que, noutrora, foron mundos de aceptación; froito dunha decisión política que bebe do manancial dunha opinión pública intoxicada

Camiñar desertos

Deserto é palabra que nos fala dun espazo territorial que non está habitado

Orangután contra escavadora

Aproveitando a celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, unha organización internacional de protección e defensa da natureza difundiu unhas imaxes en vídeo, gravadas cinco anos atrás na illa de Borneo

Reparar no mundo rural

Situados no balbordo, lóxico e xustificábel, da información centrada no tratamento dunha moción de censura que muda o panorama político

Emprego e cambio climático

A nivel de territorio planetario, emprego e clima son factores que se comportan como vasos comunicantes, ámbolos dous en estado de catástrofe devastadora.

O libro no tempo das TIC

Festa, cada 23 de Abril,  da palabra escrita en composicións formadas por un “conxunto de follas de papel ou doutro material,

Auga tóxica

Do balbordo derivado da conxuntura política, económica e social que ocupa primeiras páxinas da prensa, sumada á morbosa actualidade

O corredor do aldraxe

Aldraxe, sen lugar a eufemismos que diminúan a consideración

Futuro imperfecto

Futuro imperfecto ou, se queremos ser mais precisos na expresión

Mulleres na rúa

Mulleres na rúa é sinónimo de marcha da rebelión feminina

A primavera dos pobos

Lembramos a Revolución de 1848, xa van alá 170 deste feito histórico de capital transcendencia, xustamente cando conmemoramos a publicación do Manifesto Comunista.

Can de palleiro

Acomunidade chinesa polo mundo adiante, a comezar polo seu territorio natural

A tribo dos peliqueiros

Na histórica colonización, por conquista en armas, pola que se foi privando do seu territorio soberano ás poboacións nativas, titulares das bastas praderías americanas, os novos donos acurralaron aos antigos propietarios nun espazo que alcumaron de reserva.

Virus na sanidade

Osubstantivo virus que entendemos por axente infeccioso,

Hora de meterse niso

Chega certeira, en tempo e forma, a última Enquisa de Poboación Activa; ese informe do Instituto de Estatística que representa o máis fiel dos reflexos