José Caruncho, no Kiosko Alfonso

Se a tarefa do artista é descubrir e revelar a realidade esto cúmplese totalmente na impresionante mostra de José Caruncho (A Coruña, 1953)

Cincuenta anos despois do 68

Queremos dedicar hoxe esta columna a lembrar aquela data do 68 que supuxo un soño utópico e un cambio total de paradigma, sobre todo a nivel ético, pero tamén estético, para toda unha xeneración: aquela que na chamada “década prodixiosa” tiña arredor de vinte anos. 

“Sinergias” de Toya García Senra

La  pintora Toya García Senra  ( Vigo ,1955) ofrece en la galería Moret Art su muestra “Sinergias” que abunda en planteamientos ya abordados en sus anteriores muestras “Soñar despierta” (2013) y “Universo 2” ( 2016), donde hacía coincidir  diferentes realidades.

Emilio Celeiro, en Arga

O coruñés Emilio Celeiro expón en Arga pinturas, gravados, esculturas de bronce e esculturas cerámicas de gres e mayólica, dando fe unha vez máis da súa polifacética imaxinación

Grandes da pintura galega, na galería José Lorenzo

A galería José Lorenzo acolle unha mostra de pintores galegos do século XX, na que teñen un protagonismo especial Luis Seoane e Laxeiro; a eles hai que engadir a Colmeiro, C. Maside, Pesqueira, Alfonso Sucasas e  José Frau. Pese as diferenzas de estilo pode establecerse entre todos un fío conductor na súa...

VII Encuentro Fundación CIEC-Alfara

El Centro de la Estampa Contemporánea (CIEC) de Betanzos, que viene realizando una extraordinaria labor en el campo del grabado, ha establecido colaboración, desde hace siete años, con el Studio Alfara de Salamanca.

Cómo se imprime un libro

A Fundación Luis Seoane ofrece a extraordinaria mostra “Cómo se imprime un libro”, que  recolle a etapa dourada da edición en  Bos Aires, do 1936 a 1950.

Las mutaciones polifónicas de Pablo Genovés

El Museo de Arte Contemporáneo ( MAC) ofrece la muestra “Las mutaciones polifónicas” de Pablo Genovés (Madrid, 1959), en la que, sirviéndose del collage de antiguas postales de fines del XIX y principios del XX que representan espacios nobles y de fotografías de...

Antolóxica de Felipe Criado

A galería José Lorenzo acolle unha mostra antolóxica de Felipe Criado ( Gijón, 1928 - A Coruña 2013), que abrangue unha etapa de case cuarenta anos, desde 1974 a 2009 e que recolle algunhas das súas principais temáticas : as maternidades, os nús femeninos, o...