jueves 21/1/21

A Rede de Parques Naturais de Galicia permitirá unha xestión compartida

A Xunta de Galicia vén de dar o primeiro paso para a creación da  Rede de Parques Naturais de Galicia, que permitirá facer unha xestión compartida e coordinada destes estes espazos, xunto co Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, promovendo o intercambio de proxectos comúns, co fin de potenciar estes espazos como axentes de desenvolvemento económico e convertelos nun activo do turismo sostible. 

 

As Fragas do Eume son un dos espazos que confituran a rede galega de Parques Naturais	DF
As Fragas do Eume son un dos espazos que confituran a rede galega de Parques Naturais DF

A Xunta de Galicia vén de dar o primeiro paso para a creación da  Rede de Parques Naturais de Galicia, que permitirá facer unha xestión compartida e coordinada destes estes espazos, xunto co Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, promovendo o intercambio de proxectos comúns, co fin de potenciar estes espazos como axentes de desenvolvemento económico e convertelos nun activo do turismo sostible. 
A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, presentou a Rede de Parques Naturais de Galicia, tras reunirse cos presidentes das xuntas consultivas destes espazos protexidos. Na súa exposición, explicou que se trata dunha iniciativa que favorecerá a conservación, difusión e posta en valor dos seis parques naturais, ademais do das Illas Atlánticas, que “son os mellores embaixadores” da enorme riqueza e diversidade natural de Galicia. 
Estes espazos, xunto cos oito monumentos naturais, cinco humidais protexidos, as paisaxes protexidas e as zonas de especial protección dos valores naturais, suman 57.000 hectáreas, compoñen 96 espazos diferentes e ocupan un 12% do territorio galego.
“Estamos ante espazos de valor incalculable a nivel natural, ambiental, paisaxístico e de biodiversidade”, que teñen un enorme potencial económico, turístico e social, que se deben aproveitar, pero “sempre dentro do máis sólido dos compromisos: a sostibilidade”, matizou a conselleira. A responsable de Medio Ambiente salientou que o reto de combinar o medio ambiente e o desenvolvemento económico quedará patente na posta en marcha do Club de Produto dos Parques Naturais de Galicia, no que se establecerán os requisitos para que os establecementos poidan ser membros. Outra das iniciativas neste ámbito son a creación dunha oferta de natureza diferenciada, innovadora e de calidade, para o que se deseñarán novas rutas temáticas, unha rede de miradoiros e se impulsará o xeoturismo e o turismo ornitolóxico.
Nese sentido, o coñecemento e valorización destes espazos son as ferramentas sólidas para a súa protección e conservación. Así, a Rede de Parques permitirá avanzar nesta liña de traballo, en base a tres eixes fundamentais. O primeiro é a coordinación da rede, afirmou Mato Otero, ao que engadiu que “é a base do que parten a xestión e usos destes espazos e a promoción e posta en valor, os outros dous eixes”. En total, definíronse 7 liñas de actuación nas que se aglutinan 51 accións concretas para levar a cabo ao longo dos próximos catro anos.
Segundo afirmou a conselleira, sen coordinación a Rede de Parques non tería sentido e cada un dos parques operaría de forma independente, polo que a coordinación e organización é primordial para sacar máximo partido as iniciativas que se impulsen e aproveitar as sinerxías. A modo de exemplo, explicou que nesta liña de actuación se inclúen medidas como o impulso de programas de voluntariado e colaboración con ONGs, a busca de financiamento europeo ou patrocinios e o fomento do emprego verde, entre outros.

Comentarios