jueves 22/10/20

A confianza empresarial cae en Galicia un 0,2% no segundo trimestre de 2017

O Indicador de Confianza Empresarial Harmonizado (ICEA), que publica o Instituto Nacional de Estatística (INE), descende un 0,2% no segundo trimestre de 2017 en Galicia respecto ao trimestre anterior.

O Indicador de Confianza Empresarial Harmonizado (ICEA), que publica o Instituto Nacional de Estatística (INE), descende un 0,2% no segundo trimestre de 2017 en Galicia respecto ao trimestre anterior.

Por comunidades, a confianza empresarial progresa en 13 delas e baixa en catro, entre elas a galega. Os maiores repuntes corresponden a Baleares e Asturias, con avances do 5,5% e do 5%, respectivamente, mentres que os únicos recortes danse en Canarias (-1%), Comunidade Valenciana (-0,8%), Estremadura (-0,3%) e Galicia (-0,2%).

No ámbito estatal o Indicador de Confianza Empresarial Harmonizado, cuxa publicación corresponde ao Instituto Nacional de Estatística (INE), subiu un 1,8% no segundo trimestre deste ano respecto ao trimestre anterior, o seu maior alza desde o terceiro trimestre de 2015, grazas á mellora das expectativas.

Con este repunte da confianza no segundo trimestre, este indicador encadea cinco trimestres de taxas positivas. Os datos do INE correspondentes ao segundo trimestre apuntan a unha forte mellora das expectativas, xa que os empresarios optimistas sobre como marchará o seu negocio superaron aos pesimistas.

En concreto, no segundo trimestre do ano o balance de expectativas (diferenza entre as opinións dos empresarios optimistas e os pesimistas), situouse en +9,3 puntos, fronte ao saldo negativo de 3,1 puntos do trimestre anterior.

Isto débese a que a porcentaxe de establecementos empresariais que pensan que a marcha do seu negocio será favorable entre abril e xuño deste ano situouse no 24,1%, cifra superior á do trimestre anterior (17%).

Ao mesmo tempo, descende notablemente o pesimismo dos empresarios respecto ao futuro inmediato, desde o 20,1% do primeiro trimestre ao 14,8% no segundo. Tamén baixa a porcentaxe de empresarios que pensan que o seu negocio marchará de maneira normal, desde o 62,9% ao 61,1%.

EMPEORA A PERCEPCIÓN SOBRE A SITUACIÓN ACTUAL

Pola súa banda, o balance de situación (diferenza entre respostas favorables e desfavorables respecto ao trimestre finalizado) empeora cinco puntos e alcanza os -2,3 puntos.

Este empeoramento da percepción sobre a situación actual é resultado do retroceso de establecementos empresariais que pensan que o seu negocio evolucionou de maneira favorable no tres últimos meses e do aumento dos que opinan que se comportou de maneira desfavorable.

Así, en canto ao trimestre xa finalizado (primeiro trimestre de 2017), o ICEA mostra que o 18,5% dos establecementos empresariais teñen unha opinión favorable sobre como funcionou o seu negocio nese tres meses, fronte ao 20,8% de establecementos que apreciaron unha evolución desfavorable neste período e ao 60,7% que falan de normalidade.

O ICEA, que ten unha periodicidade trimestral e é comparable a nivel europeo, é a primeira enquisa de opinión que realiza o organismo estatístico e elabórase a partir dunha mostra representativa de establecementos empresariais.

Durante o segundo trimestre, a confianza empresarial sobe en 13 comunidades autónomas, en todos os sectores de actividade e en catro do cinco tamaños de establecementos analizados, xa que só os de máis de 1.000 asalariados recortan a súa confianza.

TRANSPORTE E HOSTALARÍA, ONDE MÁIS SOBE A CONFIANZA

Así, de acordo cos datos de Estatística, do cinco sectores económicos analizados neste trimestre, o que experimenta o maior avance da confianza foi o de transporte e hostalaría, cun aumento do 3,7%, seguido da construción (+3%); outros servizos (+2%), e industria e comercio, ambos cun avance do 0,7%.

En canto ao tamaño dos establecementos, a confianza mellora un 3,5% nos de menos de dez asalariados; un 1,5% nos de 50 a 199 asalariados; un 1% nos de 200 a 999 asalariados, e un 0,6% nos de 10 a 49 asalariados. No lado contrario, os de máis dun milleiro de asalariados recortan a súa confianza un 0,4% no segundo trimestre.

Para a elaboración deste indicador tómase como referencia metodolóxica o OCDE, o Ifo alemán e, sobre todo, o Tankan xaponés, que elabora o Banco Central do país nipón.

 

Comentarios