viernes 27/11/20

Descifrando a Díaz Pardo en cinco pezas

Media decena de obras achégannos ás diferentes facianas deste poliédrico creador, ao que a Xunta de 
Galicia homenaxea nunha exposición na Cidade da Cultura co gallo do centenario do seu nacemento
Exposición As miradas de Isaac
Exposición As miradas de Isaac

Pintor, ceramista, editor, escritor, empresario emprendedor...  A mostra do Museo Gaiás As miradas de Isaac afonda en todas estas disciplinas de Díaz Pardo a través de preto de 300 pezas que compoñen a primeira grande exposición sobre esta figura senlleira despois do seu falecemento (5 de xaneiro de 2012) e faise facéndoa coincidir co centenario do nacemento (22 de agosto de 1920) co obxecto de situar como merece na  historia de Galicia ao responsable de achegas tan relevantes como Sargadelos, o Laboratorio de Formas, Ediciós do Castro, o Instituto Galego de Información ou o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside.  

De todas as pezas, escollemos estas que nos permiten en cinco chanzos achegarnos ás diferentes facianas deste personaxe imprescindible da cultura galega: A intervención na Praza do Obradoiro a favor do Si no plebiscito do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, o libro Galicia hoy, o óleo Os afogados, a escultura Saturno devorando aos seus fillos, e a mesa e cadeiras

antropomórficas.

As guiadas miradas de Isaac

Todas estas miradas/facianas de Díaz Pardo poden descubrirse ata o 4 de abril no Museo Gaiás da Cidade da Cultura, aberto de martes a domingo, de 10 a 20 horas ininterrompidamente. A entrada ao museo é de balde, e tamén as visitas comentadas da man do servizo do equipo de guías da Cidade da Cultura. Estas visitas guiadas realízanse de martes a domingo ás 17 horas e con inscrición na páxina web (www.cidadedacultura.gal). Grazas a elas o percorrido guiado permite coñecer polo miúdo non só estas cinco pezas, senón as dez seccións nas que se divide a exposición para abarcar a figura e obra deste personaxe tan multidisciplinar.

Deste xeito, a través destas visitas guiadas afóndase  na importancia do pai –Camilo Díaz Baliño– no desenvolvemento da súa personalidade; a infancia e mocidade compostelá na Rúa das Hortas, participando activamente a favor da campaña do si polo Estatuto de Autonomía de 1936; na faciana de pintor, que deixou unha profunda pegada en todas as súas realizacións; no seu contacto co exilio e o seu compromiso pola recuperación da memoria histórica de toda esta intelectualidade; no labor como escritor; nos emprendementos empresariais, con Sargadelos como insignia das súas realizacións industriais; nas iniciativas culturais e investigadoras, entre as que cabe destacar o Seminario de Sargadelos ou o Instituto de Galego de Información; no deseñador industrial que proxectou máquinas, porcelanas, mobles ou Ediciós do Castro; no editor imparable; e finalmente o recuperador –con Luis Seoane– da vangarda artística galega anterior á Guerra Civil, coa posta en marcha do Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside.

Comentarios