sábado 16/1/21

Los vecinos de la Ciudad Vieja cargan contra el reparto de tarjetas de aparcamiento

A Asociación de Veciños da Cidade Vella faise eco de numerosas queixas recibidas por parte de persoas residentes que, cumprindo os requisitos de estar domiciliados e ter o vehículo censado neste barrio, viron como nas oficinas municipais se lles negaba a expedición da tarxeta de residentes para estacionar na Cidade Vella dentro do que desde o concello da Coruña se denomina “Primeira Fase” do plan de peonalización do Casco Histórico.

Troncoso es una de las calles más problemáticas en lo referente al aparcamiento
Troncoso es una de las calles más problemáticas en lo referente al aparcamiento

A Asociación de Veciños da Cidade Vella faise eco de numerosas queixas recibidas por parte de persoas residentes que, cumprindo os requisitos de estar domiciliados e ter o vehículo censado neste barrio, viron como nas oficinas municipais se lles negaba a expedición da tarxeta de residentes para estacionar na Cidade Vella dentro do que desde o concello da Coruña se denomina “Primeira Fase” do plan de peonalización do Casco Histórico.
As queixas proveñen de residentes das rúas de Maestranza, Campo da Estrada, Troncoso, Xeneral Alesón e Paseo da Dársena, entre outras, dándose a circunstancia que nalgunhas destas rúas está totalmente suprimido o aparcamento e, en tódolos casos, os problemas para estacionar os vehículos de residentes se verán multiplicados a partir do inicio da citada “Primeira Fase” a mediados do presente mes de agosto.
No decurso dunha recente xuntanza mantida coa a concelleira de Mobilidade Begoña Freire, membros da xunta directiva da asociación fixeron patente o total rexeitamento a esta decisión discriminatoria, que crea un malestar innecesario e inconveniente para a implantación dunha peatonalización ordenada e consensuada do Casco Histórico.
Ante a presunción de que se pretenda por parte do concello que a solución aos problemas de aparcamento pase por que os residentes “pasen por caixa” dos concesionarios dos aparcamentos soterrados da zona, reiteramos diante da concelleira de Mobilidade a nosa postura de defender os intereses das clases medias e baixas que configuran a maioría social dos residentes na Cidade Vella.
En carta circular enviada ás persoas asociadas, a xunta directiva da A.VV. insta aos residentes aos que lle foi denegada a acreditación de aparcamento a formular a oportuna reclamación nas dependencias municipais á maior brevidade posíbel.

Comentarios