• Martes, 25 de Abril de 2017

Farmacia

 

Yelmo cines Los Rosales 3D

SERVIZO DIURNO (09.30 a 22:00)

Fernández Latorre, 53 (Cuatro Caminos) 981 293902
Paseo de los Puentes, 10 (Frente Iglesia PP. Franciscanos) 981 250334
Villa de Negreira, 42 (Agra del Orzán) 981 252438
Rafael Bárez, 14 Esq Avda. Concordia 981 282996
Avda. Labañou, 5 (Edificios Grupo María Pita)         981 253237 
Riego de Agua, 48 (Frente al Teatro Rosalía de Castro)             981 222555
Ronda de Outeiro, 261 (Casas de Franco-Paralela C/Barcelona)  981 252029
Torre, 54 (Esquina Andrés Antelo-ZonaTorre)         981 203842 
Juan Flórez, 113-115 (Iglesia PP. Capuchinos)     981 232701
Avda. del Pasaje-Carretera El Burgo, 31 (Zona Puente Pasaje) 981 139105
Real, 92 (Zona Obelisco) 981 222134
 

 

 SERVIZO NOCTURNO (22:00 a 09:30)

Torre, 54 (Esquina Andrés Antelo-Zona Torre)         981 203842
Avda. del Pasaje-Carretera El Burgo, 31 (Zona Puente Pasaje) 981  139105
 

 
 
Yelmo cines ESpacio Coruña 3D

 PERILLO -Oleiros
D. José Carlos Pin Pereiras
Avda. Rosalía de Castro, 247                             
A CORBEIRA - Culleredo 
Doña María Casasola Liñares
Avda.González Garcés, 2
Cambre 
Doña Mª del Pilar Amo Dobarro
Carretera Cambre-O Temple, 21
TABEAIO - cARRAL
Doña María Josefa Seijas Seoane
Lugar Esperón, 16
PASTORIZA -  Arteixo
Doña Juana Ángeles Lorenzo Tomé
Travesía de Pastoriza, 62
Betanzos
D. Jaime Agustín Picatoste Leis
Avenida Jesús García Naveira, 3
Abegondo
D. Felipe Santiago Matilla Carro
San Marcos, 1
Miño
Dña. Purificación Cabana Vázquez
Estrada da Praia, 34
Sada
D. Ignacio Arce Martínez
Avenida da Mariña, 41-42
GUÍSAMO - Bergondo
Doña María Isabel Romero Doce
Guísamo
CURTIS - TEIXEIRO
Doña Mª José Linares Martínez
Martínez Pardo, 58