• Miércoles, 22 de Febrero de 2017

Farmacia

 

Yelmo cines Los Rosales 3D

servizo diurno de 9.30 a 22:00
Fernández Latorre, 53 (Cuatro Caminos) 981 293902
Paseo de los Puentes, 10 (Frente Iglesia PP. Franciscanos)                       981 250334
Villa de Negreira, 42 (Agra del Orzán) 981 252438
Rafael Bárez, 14. Esquina Avda. Concordia (Cementerio Oza-Monelos) 981 282996
Avda. Labañou, 5 (Edificios Grupo María Pita) 981 253237 
Riego de Agua, 48 (Frente al Teatro Rosalía de Castro)             981 222555
Ronda de Outeiro, 261 (Casas de Franco-Paralela C/Barcelona)  981 252029
Torre, 54 (Esquina Andrés Antelo-ZonaTorre) 981 203842 
Juan Flórez, 113-115 (Iglesia PP. Capuchinos) 981 232701
Avda. del Pasaje-Carretera El Burgo, 31 (Zona Puente Pasaje) 981 139105
Real, 92 (Zona Obelisco)                         981 222134
SERVIzO NOCTURNO
De 10 da noite a 9.30 da mañá
Torre, 54 (Esquina Andrés Antelo-Zona Torre) 981 203842
Avda. del Pasaje-Carretera El Burgo, 31 (Zona Puente Pasaje) 981  139105

 
Yelmo cines ESpacio Coruña 3D


Santa  Cruz - Oleiros
D. Fernando José Rodríguez.- Francisco Comesaña, 4-6
A Corbeira - Culleredo 
Dª María Casasola Liñares.- Avda. González Garcés, 2
Cecebre - Cambre 
D. Carlos de Castro Lorenzo.- Volteiro, s/n
Arteixo
Dª Carmen y D. Justiniano.- Travesía de Arteixo, 254
Betanzos
Dª María Sánchez Martínez.- Plateros, 8
Abegondo
D. Felipe Santiago Matilla Carro.- San Marcos, 1
Miño
Dª Purificación Cabana Vázquez.- Estrada da Praia, 34
Osedo - Sada
Dª Berta Lastres Pan.- Osedo, 75 c
Guísamo - Bergondo
Dª María Isabel Romero Doce.- Guísamo
Curtis - Teixeiro
Dª Mª José Linares Martínez.- Martínez Pardo, 58